PTI Hamme - Laatste Nieuws

Er wordt een fietspad aangelegd naast de N41. Gelijktijdig worden alle kruispunten op de N41 heringericht en vernieuwd. Hiervoor worden deze afgesloten voor alle autoverkeer, fietsers én voetgangers vanuit de zijstraten. M.a.w. een voetganger of fietser zal de N41 niet kunnen oversteken. Er zullen aansluitende hekkens worden geplaatst.

 Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat een leerling die in de Veldstraat aan de kant centrum woont en de N41 moet oversteken, zal moeten oversteken in de Noordstraat of Broekstraat. Ook omgekeerd, de leerlingen die naar het centrum willen via de Veldstraat zullen moeten omrijden of stappen via de Noordstraat of Broekstraat. Het laten oversteken op de kruispunten waar men werkt is niet mogelijk en verkeersonveilig.

Gelijktijdig worden Biezestraat, Veldstraat en Neerstraat vernieuwd. Nadien Noordstraat, Broekstraat/Hooirt, Zwaarveld en de afslag aan Keukens Van Moerzeke.

De werken worden uitgevoerd door de wegbeheerder van de N41 en dit is het Vlaamse Gewest.

Meer info kan men vinden op https://wegenenverkeer.be/werken/veilig-fietsen-langs-n41-elversele-temse-hamme-en-dendermonde.

Iedereen kan zich inschrijven voor de nieuwsbrief waar u op de hoogte wordt gehouden van het verloop van de werken.