In deze richting starten de toekomstige techniekers. STEM is een belangrijke rode draad in deze opleiding. Niet alleen in het vak project STEM maar geïntegreerd over de verschillende vakken.

Wie een getuigschrift lager onderwijs behaalde start in het 1ste leerjaar A. De verschillende leraren bouwen verder op de leerstof uit het basisonderwijs.

Wiskunde en technisch inzicht zijn in deze opleiding vrij belangrijk.

Naast de 27 lesuren basisvorming wordt in deze opleiding extra aandacht gegeven aan Engels en STEM.

 

Vak Uren
Wiskunde (STEM) 4
Techniek (STEM) 2
Project STEM 3
Natuurwetenschappen (STEM) 3
ICT/Economie (STEM) 1
Nederlands 4
Frans 4
Engels 1
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Godsdienst / NC Zedenleer 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Muzikale Opvoeding 1
Plastische Opvoeding 1
Remediëring 1
   
Totaal 32

 

Vanuit deze richting stromen leerlingen door naar het tweede jaar STEM - Technologie Mechanica - Elektriciteit of Bouw - Hout maar de opleiding is universeel zodat je nog veel mogelijkheden hebt.