In deze richting starten de toekomstige ingenieurs. STEM is een belangrijke rode draad in deze opleiding. Niet alleen in het vak project STEM maar geïntegreerd over de verschillende vakken.

Wie een getuigschrift lager onderwijs behaalde gaat naar het 1ste leerjaar A. De verschillende leraren bouwen verder op de leerstof uit het basisonderwijs.

Wiskunde en wetenschappen zijn in deze vrij theoretische richting zeer belangrijk.

Naast de 27 lesuren basisvorming wordt in deze opleiding extra aandacht gegeven aan wiskunde, Engels en STEM.

 

Vak Uren
Wiskunde (STEM) 5
Natuurwetenschappen (STEM) 3
Techniek (STEM) 2
Project STEM 2
ICT/Economie (STEM) 1
Nederlands 4
Frans 4
Engels 1
Geschiedenis 2
Aardrijkskunde 1
Godsdienst / NC Zedenleer 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Muzikale Opvoeding 1
Plastische Opvoeding 1
Remediëring 1
   
Totaal 32

 

 

Vanuit deze richting stromen de meeste leerlingen door naar het tweede jaar STEM - Wetenschappen maar de opleiding is universeel zodat je nog veel mogelijkheden hebt.