In deze richting zitten de toekomstige vakvrouwen of vakmannen.

Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding nodig.

Hout is zeer praktijkgerichte studierichting met eerder weinig algemene vakken of theorie.

Je leert hier meten, schaven, zagen en werken met machines uit de schrijnwerkerij. Je leert tijdens de lessen eenvoudig klein meubilair maken en monteren.

Er wordt in deze richting dan ook veel aandacht besteed aan vakken als hout, technologie en CAD-tekenen. Veel aandacht gaat naar het naleven van veiligheidsvoorschriften.

 

Vak 3de jaar 4de jaar
Hout 22 22
Elektriciteit 1 1
ICT 1 1
PAV 6 6
Frans 2 2
Godsdienst / NC Zedenleer 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
   
Totaal 36 36

 

Vanuit deze richting stromen de meeste leerlingen door naar de derde graad Houtbewerking.