Na het 6de jaar Lassen - Constructie kan je aanvullend kiezen voor een 7de jaar Pijpfitten - Lassen - Monteren. In dit specialisatiejaar leer je buis- en industriële pijpfitconstructies voorbereiden en maken.

Na je specialisatiejaar ontvang je het diploma secundair onderwijs.

Tijdens het vak Toegepaste economie leer je alles over boekhouden en het bedrijfsleven. Aan het einde van het schooljaar kan je een diploma bedrijfsbeheer ontvangen waardoor je later zelfstandig aan de slag kan.

Bovendien kan je ook een VCA-attest behalen. Dit attest is 10 jaar geldig en is een belangrijke troef bij het verwerven van een plaats op de arbeidsmarkt.

 
 

Lesuren

BASISVORMING

 

Godsdienst / NC Zedenleer

2

Lichamelijke Opvoeding

2

Project Algemene Vakken

6

Frans  2
 

 

SPECIFIEK GEDEELTE

 

Lassen - Constructie / Mechanica

6

Praktijkt Mechanica

2

Praktijk Lassen - Constructie

4

Stage

8

   
COMPLEMENTAIR GEDEELTE

 

Toegepaste Economie                          

4

   
TOTAAL

36

 

Worden tot het 7de specialisatiejaar toegelaten : de regelmatige leerlingen die met vrucht het zesde leerjaar van het secundair onderwijs hebben beëindigd in een overeenstemmende studierichting.

Aan leerlingen uit het beroepssecundair onderwijs worden de getuigschriften van de 2de en 3de graad gevraagd om het diploma van Secundair Onderwijs te kunnen behalen.