• "Workshop Technica" voor 6de leerjaren basisonderwijs
  • Filmforum
  • Toneelvoorstellingen
  • Studiebezoeken (zowel cultureel als naar bedrijven gericht)
  • Leerlingenbegeleiding en leren leren
  • GOK- en GON-begeleiding
  • Open dag : een aanrader voor ouders én voor bedrijven
  • Website-informatie : www.ptihamme.be

Informatie aan de ouders

De ouders worden op de hoogte gehouden over het reilen en zeilen op school via de onthaal-, infobrochure, schoolagenda, algemene of persoonlijke mededelingen.