Als nijverheidsschool onderhouden we goede contacten met het bedrijfsleven. De snel veranderende technologie is immers een uitdaging. Als proviciale school investeren we in ons machinepark. Op die manier kunnen we nog sterker inspelen op de opleidingsvragen vanuit het bedrijfsleven!


Voor leerlingen uit het TSO en BSO is het noodzakelijk om grondig kennis te maken met het bedrijfsleven.
Stages zijn hiervoor een geschikt middel. De stages gaan door volgens een beurtsysteem en gebeuren in verschillende bedrijven.


De stages worden georganiseerd voor alle eindjaren (TSO / BSO) en voor alle vijfde jaren van het beroepsonderwijs.