Onze school wil ook een betaalbare school zijn. Geen beperkt kostenplaatje in september en meteen een vette rekening onder de kerstboom. Bij ons weet u vooraf wat een schooljaar echt kost. Het Provinciebestuur draagt er zorg voor dat het onderwijs voor iedereen toegankelijk is.


KOSTPRIJS PER LEERLING


De uitgaven zijn afhankelijk van studierichting en studiejaar en worden in elk geval beperkt gehouden. Een bundel met exacte cijfers is samengesteld en bij de inschrijving worden de ouders hierover geïnformeerd. De uitgaven per leerling worden bepaald door het studiejaar en de studierichting. Ze kunnen volgende items omvatten:

 • bijdrage voor de sportdag
 • bijdrage voor het huren van de handboeken
 • bijdrage voor het filmforum
 • bijdrage voor de fotokopieën
 • aankoop van de schoolagenda
 • bijdrage voor theatervoorstellingen
 • aankoop van turnuitrusting
 • aankoop van werkpak en werkmateriaal
 • aankoop van werkboeken
 • studiereizen (binnen- en buitenland)
 • ...

De onkosten worden verrekend via twee deelrekeningen: in principe in de maand december voor de aanrekening van de koopboeken en in de maand mei/juni voor de aanrekening van de huurboeken en andere gemaakte kosten. Provinciaal Onderwijs steunt ouders die het financieel moeilijk hebben : de Schoolmaatschappelijke Dienst maakt een verslag op van de sociale toestand van het gezin en dient een voorstel tot financiële tussenkomst van de schoolkosten in.


LEERUITSTAPPEN


De prijs is afhankelijk van het studiebezoek maar wordt minimaal gehouden. Voor het vervoer betalen de leerlingen een forfaitair bedrag van € 2,50. Dit wordt verrekend via de schoolrekening.


MIDDAGMAAL


Bij het begin van het schooljaar melden de ouders waar de leerling het middagmaal gebruikt: thuis of op school. Van de beslissing wordt in de loop van het schooljaar enkel afgeweken door een briefje van de ouders, goedgekeurd door de directie. Wie zijn middagmaal op school gebruikt, blijft tijdens de middagpauze op school. De leerlingen kunnen ook een lunchpakket meebrengen naar de school. Deze maaltijd wordt genomen in de refter. Ter controle krijgen de leerlingen bij aanwezigheid in de refter een stempel in hun agenda. Soep kan aangekocht worden tegen €0,50.


STUDIETOELAGEN


Alle leerlingen van het 1ste jaar krijgen via de school een aanvraagformulier. Leerlingen die in het voorbije schooljaar een studietoelage bekwamen, ontvangen van de dienst voor studietoelagen automatisch een aanvraagformulier. Indien zij vóór 20 september dit formulier niet hebben ontvangen, wenden ze zich tot de studiemeester van hun graad die hen een formulier bezorgt. Nieuwe leerlingen of leerlingen uit 2de of een hoger leerjaar die een aanvraag tot studietoelage willen indienen, wenden zich eveneens tot de studiemeester van hun graad.
Een brief met duidelijke richtlijnen over de studietoelage wordt aan die leerlingen meegegeven. Ouders die moeilijkheden ondervinden bij het invullen van dit document, kunnen steeds een beroep doen op de Schoolmaatschappelijke Dienst of op een van de studiemeesters.