De schoolkeuze, de keuze van een vooropleiding voor hoger onderwijs, de keuze van een beroep, ... het is belangrijk voor jongeren en hun ouders.


Het Provinciaal Technisch Instituut is een moderne, dynamische school. Ons aanbod is degelijk, heeft oog voor algemene opvoeding, zorgt voor individuele begeleiding en voor een goede vakopleiding met zicht op toekomst. Van uw zoon/dochter vragen wij inzet.


Het Provinciaal Technisch Instituut biedt kwaliteit. Als enige in de regio bieden wij technisch en beroepsonderwijs aan op industrieel en nijverheidsvlak. Het bedrijfsleven vraagt in onze kennisgerichte en technologische maatschappij naar jongeren die over voldoende technische vaardigheden beschikken. Leerlingen die onze school verlaten getuigen naar de feiten. TSO-leerlingen worden goed voorbereid op hogere studies, waarin ze slagen. BSO-leerlingen worden (vanwege de kwaliteit) voortdurend geëngageerd om een waardige plaats in te nemen op de arbeidsmarkt. Wij hebben oog voor opleiding én voor tewerkstelling.


Als provinciale school maken wij er een erezaak van dat u zich functioneel en efficiënt tot de directie en zijn medewerkers kan wenden. Als school en als ouder hebben we er samen baat bij duidelijk en realistisch zicht te krijgen op het functioneren van uw kind. Wanneer ouders en school samenwerken, kan vruchtbaar begeleidingswerk en goede leerlingenbegeleiding verwezenlijkt worden.