Als technische school hechten we niet enkel belang aan de technisch-inhoudelijke vorming van onze leerlingen; we trachten hen ook de juiste mentaliteit bij te brengen op vlak van veiligheid.
Het provinciebestuur heeft in haar beleidsverklaring duidelijk stelling genomen voor een veilige werking van alle scholen en diensten en beschikt hiervoor over een globaal preventieplan.

In onze school implementeren we deze beleidsverklaring:

  • Door het organiseren van lessen VCA (veiligheids checklist aannemers). Alle leerlingen van het vijfde jaar krijgen gedurende 20 lesuren een basisopleiding veiligheid. Nadien leggen zij het examen af bij een onafhankelijke instantie en kunnen zij een attest behalen dat 10 jaar geldig blijft. Onze leerlingen behalen het vca-attest nog voor ze op bedrijfsstage gaan.
  • Al onze leerlingen van het vijfde jaar leren omgaan met een AED. De school beschikt zelf over een AED en opgeleid personeel.
  • Al onze praktijkleerkrachten beschikken over het attest ‘veiligheid voor leidinggevenden’
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen worden door de interne preventiedienst van de Provincie ter beschikking gesteld voor de leerlingen. Elke leerling ontvangt een volledige uitrusting (werkpak, veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, handschoenen, gehoorbescherming, …)
  • Alle aangekochte machines voldoen aan de strengste veiligheidsnormen. Het oordeelkundig gebruik van de machines wordt ondersteund door duidelijke veiligheidsprocedures.
  • Het provinciebestuur organiseert op regelmatige basis keuringen voor alle installaties. De keuringen gebeuren door externe, erkende keuringsmechanismen.
  • De school kiest voor het gebruik biologisch afbreekbare  producten voor onderhoud van de gebouwen.
  • Verwarming is in de gehele school computergestuurd met het oog op rationeel energieverbruik.
  • De school heeft noodplannen voor diverse situaties. Evacuatie-oefeningen - ook in samenwerking met de hulpdiensten - worden jaarlijks gehouden met alle leerlingen en personeelsleden.
  • De school beschikt over een uitgebreide EIP (Eerste InterventiePloeg) die gecoördineerd in werking treedt in geval van nood.


Marc De Ryck,
technisch adviseur coördinator