In deze richting zitten de toekomstige ingenieurs.

Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding nodig.

Deze richting is een sterk theoretische richting met de klemtoon op wiskunde en (industriële) wetenschappen.

Naast een ruime algemene vorming, bestudeer je vooral de industriële technologie.

Tijdens techniek staat probleemoplossend denken centraal. Deze studierichting is de meest theoretische van het studiegebied Mechanica - Elektriciteit.

Er wordt in deze richting dan ook veel aandacht besteed aan vakken als mechanica, elektriciteit, fysica en chemie.

 

Vak 3de jaar 4de jaar
Wiskunde 5 5
Elektriciteit 5 4
Mechanica 4 5
Fysica 2 2
Chemie 2 2
ICT 1 1
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Godsdienst / NC Zedenleer 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
   
Totaal 33 33

 

Vanuit deze richting stromen de meeste leerlingen door naar de derde graad STEM - Industriële wetenschappen.