Er is geen specifieke vooropleiding vereist. In deze opleiding moet je wiskundige basis voldoende sterk zijn. Elektromechanica is dan ook een eerder theoretische richting, waarin wiskunde, mechanica en elektriciteit ruim aan bod komen. In de tweede graad werk je met verschillende materialen, toestellen en technieken. Je ontwerpt constructies en installaties, je bereidt processen voor en begeleidt ze met professionele software. Je leert analyseren en berekeningen uitvoeren in elektromechanische kringen. Je leert hoe machines met de computer (CNC, CAD-CAM) bediend en ontworpen worden.

Deze studierichting omvat twee grote blokken.

ELEKTRICITEIT:

je analyseert elektromechanische kringen en past de basiswetten van de elektriciteit toe in diverse elektrische opstellingen. Je voert berekeningen uit die steunen op een wiskundige basis.

MECHANICA:

je verwerft basiskennis van theoretische mechanica en past dit toe in het vervaardigen van mechanische werkstukken. Je krijgt inzicht in de werking, de mogelijkheden en het gebruik van de belangrijkste werktuigmachines en gereedschappen.

Bovendien kan je ook een VCA-attest behalen. Dit attest is 10 jaar geldig en is een belangrijke troef bij het verwerven van een plaats op de arbeidsmarkt.
Vanuit Elektromechanica kan je verder studeren in een opleiding als bachelor lektromechanica, ontwerp- en productietechnologie,… of als master in de Industriële Wetenschappen.

 

 

5de jaar

 

6de jaar

BASISVORMING

 

 

 

Godsdienst / NC Zedenleer

2

 

2

Lichamelijke Opvoeding                              

2

 

2

Nederlands

3

 

3

Frans

2

 

2

Engels

2

 

2

Geschiedenis  1   1
Aardrijkskunde

1

 

1

Wiskunde

2

 

2

       
SPECIFIEK GEDEELTE

 

 

 

Wiskunde

+ 2

 

+ 2

Mechanica

4

 

4

  > Sterkteleer
  > Technisch Tekenen
  > Toegepaste Mechanica
  > CNC
  > Theoretische Mechanica
  > Labo Pneumatica

 

 

 

Elektronica

1

 

1

Elektriciteit

4

 

4

Praktijk Mechanica

2

 

2

Praktijk Elektriciteit

2

 

2

Blokstage

-

 

2 weken

Toegepaste Informatica

2

 

2

       
COMPLEMENTAIR GEDEELTE      
Praktijk Elektriciteit

+ 1

 

-

Praktijk Mechanica

+ 2

 

+ 2

Elektronica

+ 1

 

+ 1

       
TOTAAL

36

 

35