Deze richting is een sterk theoretische richting met de klemtoon op wiskunde en (industriële) wetenschappen. Naast een ruime algemene vorming, bestudeer je vooral de industriële technologie. Tijdens techniek staat probleemoplossend denken centraal. Deze studierichting is de meest theoretische van het studiegebied Mechanica - Elektriciteit.

Er wordt in deze richting dan ook veel aandacht besteed aan vakken als mechanica, elektriciteit, fysica en chemie.
Bovendien kan je ook een VCA-attest behalen. Dit attest is 10 jaar geldig en is een belangrijke troef bij het verwerven van een plaats op de arbeidsmarkt.

De leerlingen die voor deze richting kiezen, stromen na de derde graad door naar het hoger onderwijs voor bijvoorbeeld richtingen als master in de Industriële wetenschappen industrieel ingenieur), architect, bachelor Elektromechanica,…

 

 

5de jaar

 

6de jaar

BASISVORMING

 

 

 

Godsdienst / NC Zedenleer

2

 

2

Lichamelijke Opvoeding

2

 

2

Nederlands

3

 

3

Frans

2

 

2

Engels

2

 

2

Geschiedenis

1

 

1

Aardrijkskunde

1

 

1

Wiskunde

2

 

2

       
SPECIFIEK GEDEELTE

 

 

 

Wiskunde

+ 2

 

+ 2

Toegepaste Fysica

2

 

2

Toegepaste Chemie

2

 

1

Mechanica 4   4

  > Toegepaste Mechanica
  > Technisch Tekenen
  > CNC
  > Sterkteleer

     
Elektriciteit

4

 

5

Blokstage

-

 

2 weken

Elektronica

1

 

1

Toegepaste Informatica  2   2
 

 

 

 

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

 

   
Wiskunde

+ 2

 

+ 2

Elektronica

+ 1

 

-

Toegepaste Chemie -   + 1
TOTAAL

35

 

35